Sotahistoriallinen näyttely
”Viimeisellä Linjalla”


Herttua sijaitsee kannaksella, joka oli osana Suomen puolustuslinjaa, joka rakennettiin itärajalla talvisodan jälkeen. Tätä vuosien 1940 ja 1944 välillä rakennettua linnoitusketjua kutsutaan Salpalinjaksi tai vaihtoehtoisesti Salpa-asemaksi.
Veneenniemen tukikohdassa, jonka alueella Herttua sijaitsee, vihollinen varauduttiin ottamaan vastaan kapean niemenkannaksen molemmin puolin. Herttuan alueella onkin nähtävissä ympäristössä risteileviä taisteluhautoja, asepesäkkeitä ja korsu.

Suomen sotien ajan historiaan liittyen Herttuaan on koottu merkittävä sotahistoriallinen näyttely.
Herttuan ulkonäyttelytiloihin on sijoitettu itärajan puolustukseen talvi- ja jatkosodassa kuulunutta raskasta sotakalustoa, muun muassa jalkaväen, kenttätykistön ja ilmatorjunnan raskaita tykkejä ja muuta välineistöä.

Herttuan sisätiloissa oleva näyttely ”Viimeisellä linjalla” esittelee tavallisen rintamasotilaan, sekä siviilisektorin, jokapäiväisiä käyttöesineitä sotavuosien ajalta. Näytteillä on muun muassa kunniamerkkejä, käsiaseita, sotilaspukuja ja -varusteita, sekä myös Salpalinjan historiaa valottavaa esineistöä.

Seuraavasta linkistä pääset tutustumaan Viimeisellä linjalla- näyttelyoppaaseen.

 


 


Sotahistoriallinen luontopolku Salpalinjalla
”Viimeisellä linjalla”- ulkonäyttelyn uudistus

Herttuan ”Viimeisellä linjalla”- ulkonäyttely uudistuu Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 merkkipaalun juhlistamiseksi. Ulkonäyttelyn raskas sotakalusto on siirtynyt kesän 2016 aikana autenttiselle sotahistorialliselle alueelle Salpalinjan välittömään läheisyyteen, jonne on perusteilla ”Sotahistoriallinen luontopolku Salpalinjalla”.

Sotahistoriallisessa luontopolussa raskas sotakalusto on sijoitettuna maastoon luontopolun varrelle ja tykkeihin on mahdollisuus tutustua seuraamalla opastettua reittiä. Reitin varrella kävijöillä on mahdollisuus oppia Suomen sotien historiasta, Salpalinjasta ja eri tykkien historiasta ja käyttötarkoituksista, sekä ympäröivästä luonnosta.

Polun alkuun sijoittuu polun esittely, jossa kerrottaan polusta, ja sen varrelle sijoitettujen tykkien asettelusta, eli siitä millä perustein tykit ovat järjestettyinä kyseiseen järjestykseen. Polku kulkee Salpalinjan juoksuhaudan välittömässä läheisyydessä, ja polun varrella onkin erilliset pisteet, joissa on kerrottu Suomen sotien historiasta, Salpalinjasta ja sen rakentamisesta, sekä paikallisesta sotahistoriasta Salpalinjan rakentamisen aikoihin. Polun varrelta löytyy myös tietoa alueen ympäristöstä, muun muassa kasvillisuudesta. Laajempaa tietoa esimerkiksi alueen puustosta on mahdollista ladata QR-koodien avulla.

Tykit sijoitetaan maastoon sopivin välimatkoin, ja jokaisen tykin luo on mahdollista poiketa polulta. Kunkin tykin luona kerrottaan yleisesti kyseisestä tykkimallista, ja mahdollisuuksien mukaan vielä erikseen tykin yksilöllisestä historiasta. Kustakin tykkimallista on myös mahdollista ladata QR-koodien avulla sodanaikaisia kuvia kyseisestä tykistä. Yli puolet tykeistä ovat sijoitettuna alueen rinteen alaosaan, jotta liikuntaesteisilläkin on mahdollisuus tutustua tykkeihin alueen alaosassa menevän tasaisemman ja leveämmän reitin kautta.

Sotahistoriallisessa luontopolussa yhdistyy luonnossa liikkuminen ja Suomen sotahistoriasta oppiminen. Näyttelyn uudistuksella halutaan huomioida ja kunnioittaa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta, sekä samalla osoittaa kiitoksemme ja arvostuksemme sotiemme veteraaneille heidän työstään ja panoksestaan Suomen itsenäisyyden puolesta.