Kelan Kiila -kuntoutus

KIILA-kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa ammatillista kuntoutusta, joka korvaa TYK-kuntoutuksen. Kohderyhmänä ovat työssä olevat alle 67-vuotiaat henkilöt, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa tai jotka työskentelevät määräaikaisissa, toistuvissa työsuhteissa tai toimivat yrittäjinä.
 
Kuntoutukseen valitaan henkilöitä joiden työkykyä heikentää sairaus ja sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen.
Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti, jossa sairaus on osa kokonaisuutta.

KIILA -kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn parantuminen ja tukeminen sekä työelämässä pysyminen.
 
KIILA-kurssien  hakijatahoina ovat työterveyshuollot, työnantajat, ammattiliitot, ja yhdistykset. Kuntoutusta haetaan sähköisesti Kelan Kiila-kuntoutuksen hakemissoveluksessa.
 
Kurssit  toteutetaan ryhmämuotoisina avovuorokausina (majoitusmahdollisuus) ja yksilöllisen avopäivän sekä yksilöllisten käyntikertojen yhdistelmänä tiiviissä yhteistyössä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.
 
Kela kustantaa kuntoutuksen, mahdollisen majoituksen ja täysihoidon. Lisäksi Kela maksaa kuntoutuksen ajalta kuntoutuslain mukaisesti kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.
 
Herttuan Kuntoutuskeskuksella on vahva osaaminen ja pitkä kokemus työikäisten kuntoutuksesta. Tätä osaamista ja kokemusta hyödynnämme myös Kelan uuden Kiila-kuntoutuksen palveluntuottajana.

 

Lisätietoja

Lisätietoa Kiilasta