KELAN JÄRJESTÄMÄ AMMATILLINEN KUNTOUTUSSELVITYS

Ammatillinen kuntoutusselvitys on Kelan järjestämä selvitys- ja arviointijakso, jossa arvioidaan henkilön lääkinnällisen ja erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarve. Ammatillinen kuntoutusselvitys on uusi palvelu, joka korvaa vuoden 2015 alusta Kelan aiemmista ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä kuntoutustarveselvitys- ja kuntoutustutkimuspalvelut.

Tavoitteet
Ammatillisen kuntoutusselvityksen tavoitteena on tunnistaa ja arvioida vuorovaikutuksessa kuntoutujan kanssa hänen työ- ja/tai opiskelukykyynsä vaikuttavia tekijöitä ja selvittää sekä lääkinnällisen että erityisesti ammatillisen kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Päämääränä on tukea kuntoutujan työelämässä jatkamista, työelämään palaamista tai sinne siirtymistä. Ammatillinen kuntoutusselvitys tuottaa yksilöllisen ammatillisen kuntoutussuunnitelman kuntoutusvaihtoehtoineen.

Kohderyhmä
Ammatillisen kuntoutusselvityksen kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, joiden sairaus, vika tai vamma ja muu kokonaistilanne aiheuttaa työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymisen.

Hakeminen
Ammatilliseen kuntoutusselvitykseen haetaan Kelan ammatillisen
kuntoutuksen hakulomakkeella KU 101 ja sen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto kuntoutusta varten, jotka toimitetaan Kelan toimistoon. Päätös tehdään Kelassa.

Toteutus
Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan avomuotoisena kuntoutuksena.
Majoitus täysihoidolla järjestetään niille kuntoutujille, joille päivittäinen kulkeminen kotoa ei ole tarkoituksenmukaista esim. pitkien matkojen ja/tai hankalien liikenneyhteyksien takia.
 
Selvityksen kokonaispituus määräytyy yksilöllisesti, ja sen kesto on enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1-3 seurantapäivää ja/tai 1-6 palveluntuottajan yhteydenottoa kuntoutujaan puhelimitse.
Ammatillinen kuntoutusselvitys muodostuu:
  1. 2-3 kuntoutuspäivän alkuvaiheesta, jotka toteutetaan yhtenä kokonaisuutena ja peräkkäisinä päivinä.
  2. Enintään 9 päivän jatkovaiheesta, jotka toteutetaan enintään 3. jaksossa.
  3. Seurantavaiheesta joka muodostuu 1-3 seurantapäivästä ja/tai 1-6 puhelinyhteydenotosta.
Ammatillinen kuntoutusselvitys toteutetaan aina yksilökuntoutuksena kuntoutujalle suunnitellun kuntoutusohjelman mukaisesti. Kuntoutusohjelman toteuttamisesta vastaa moniammatillinen työryhmä (lääkäri, psykologi, työelämän asiantuntija ja sosiaalityöntekijä tai sosionomi).