KELAN TULES-kURSSIT JA TULES AVO-KURSSIT

Kuntoutusta työelämässä oleville tuki- ja liikuntaelinoireisille. Tules-kursseja ja Tules-avokursseja selkäoireisille, polvi-, lonkkaniveloireisille ja niska- ja hartiaoireisille. Tules-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn sekä fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin säilyminen ja parantuminen.

Tules-kurssit ovat kestoltaan 15 vuorokautta ja ne toteutetaan Herttuassa kolmessa viiden vuorokauden mittaisessa jaksossa yhdeksän kuukauden aikana kurssin alkamisesta.

Tules-avokurssit alkavat kolmella kokopäiväisellä kuntoutuspäivällä, joita seuraa 10 käyntikertaa 2-3 viikon välein. Kuntoutus päättyy kahteen kokopäiväiseen kuntoutuspäivään.

Herttuassa toteutettaville Tules- ja Tules-avokursseille voi osallistua kuntoutujia KYS-erva-alueelta.

Kursseille hakeminen

Tules-kursseille ja Tules-avokursseille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132 . Sen liitteeksi tarvitaan omalta työterveyslääkäriltä tai lääkäriltä hankittu lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta    (B-lausunto). Tules–kursseille ja Tules-avokursseille haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta.

Kela tekee valintapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle. Kuntoutus ja siihen kuuluvat ateriat sekä Tules-kursseilla mahdollinen majoitus täysihoidolla ovat kuntoutujalle maksutonta. Kela maksaa kuntoutusrahaa kuntoutujalle kuntoutuksen osallistumisajan jokaiselta arkipäivältä. Omavastuuaika on yksi päivä, kuntoutuksen alkamispäivä.