KELAN TULES-KURSSIT Työelämästä poissaoleville

Kelan kuntoutusta työelämästä poissaoleville tuki- ja liikuntaelinoireisille. Tules-kursseja alle 68-vuotiaille ja yli 68 -vuotiaille työelämästä poissaoleville selkäoireisille, polvi-, lonkkaniveloireisille ja niska- ja hartiaoireisille, kaikki sairausryhmät samalla kurssilla.  Tules-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn ja arjessa selviytymisen sekä fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin säilyminen ja parantuminen.
 
Tules-kurssit ovat kestoltaan 15 vuorokautta ja ne toteutetaan Herttuassa kolmessa viiden vuorokauden mittaisessa jaksossa yhdeksän kuukauden aikana kurssin alkamisesta.

Herttuassa toteutettaville alle 68-vuotiaiden ja yli 68 –vuotiaiden Tules-kursseille voi osallistua kuntoutujia KYS-erva-alueelta.

Kursseille hakeminen

Tules-kursseille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132 . Sen liitteeksi tarvitaan omalta lääkäriltä hankittu lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta (B-lausunto). Tules–kursseille haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta.

Kela tekee valintapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle. Kuntoutus ja siihen kuuluva majoitus täysihoidolla ovat kuntoutujalle maksutonta.