Työuupumuskuntoutus

Työuupumuskuntoutus on tarkoitettu aikuisille työssä oleville kuntoutujille, joiden työkykyä uhkaavat psyykkiset uupumusoireet ja joiden työ- ja toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Kelan työuupumuskuntoutuskursseilla tuetaan kuntoutujan kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamista hänen työ- ja toimintakykynsä turvaamiseksi tai parantamiseksi. Kurssin kesto n 15 vuorokautta, toteutettuna  kolmena viiden vuorokauden jaksona.

Lisätietoja Työuupumus-kuntoutuksesta ja vuoden 2016 kursseista

Kursseille hakeminen

Työuupumuskurssit ovat Kelan järjestämää ja kustantamaa toimintaa, joille hakeudutaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake (KU 132), johon liitetään lääkärin B-lausunto, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus ja toimintakyky, suositeltu kuntoutus ja  sen perustelut sekä tavoitteet. Hakemus toimitetaan Kelaan, joka myös valitsee kuntoutujat kurssille.

Kela maksaa kuntoutujille kuntoutusohjelman, laitoskuntoutuksessa majoituksen kahden hengen huoneessa ja täysihoidon. Lisäksi kuntoutujille maksetaan kuntoutuslain mukaisin perustein kuntoutusrahaa ja matkakorvauksia.