KELAN TULES AVO-KURSSIT

Kuntoutusta työelämässä oleville sekä työelämästä poissa oleville tuki- ja liikuntaelinoireisille. Tules-avokursseja selkäoireisille, polvi-, lonkkaniveloireisille sekä niska- ja hartiaoireisille kaikki sairausryhmät samalla kurssilla.

Tules-kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja/tai toimintakyvyn sekä fyysisen, psyykkisen ja/tai sosiaalisen hyvinvoinnin säilyminen ja parantuminen.

Tules-avokurssit alkavat kolmella kokopäiväisellä kuntoutuspäivällä, joita seuraa 10 käyntikertaa 2-3 viikon välein. Kuntoutus päättyy kahteen kokopäiväiseen kuntoutuspäivään.

Herttuan Kouvolan toimipisteessä toteutettaville Tules-avokursseille voi osallistua kuntoutujia HYKS-erva-alueelta.

Kursseille hakeminen

Tules-avokursseille haetaan täyttämällä Kelan kuntoutushakemuslomake KU 132 . Sen liitteeksi tarvitaan omalta työterveyslääkäriltä tai lääkäriltä hankittu lääkärinlausunto kuntoutustarpeesta (B-lausunto).

Tules–kursseille haetaan Kelan paikallistoimistojen kautta.

Kela tekee valintapäätöksen ja ilmoittaa päätöksestä hakijalle. Kuntoutus ja siihen kuuluvat ateriat ovat kuntoutujalle maksutonta. Kela maksaa kuntoutusrahaa kuntoutujalle kuntoutuksen osallistumisajan jokaiselta arkipäivältä. Omavastuuaika on yksi päivä, kuntoutuksen alkamispäivä. Lisätietoja kuntoutusrahasta Kelan internet-sivuilta www.kela.fi/kuntoutusraha.